Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Paasdatum als aanzet tot chistelijke eenheid

Paasdatum als aanzet tot chistelijke eenheid
VATICAAN (KerkNet/CWN) - Theologische meningsverschillen mogen geen hinderpaal vormen voor de dialoog onder de christelijke Kerken, maar moeten integendeel een aanmoediging zijn om vrank en vrij van mening te wisselen en zo de waarheid te dienen. Dat verklaarde Paus Johannes Paulus II donderdag tijdens een afsluitende plechtigheid van de Gebedsweek voor de Christelijke Eenheid.
De viering werd bijgewoond door vertegenwoordigers van vrijwel alle grote christelijke Kerken. Tegen hen vertelde de paus dat de echte oecumene niet bestaat uit het sluiten van compromissen, maar wel uit het samen op zoek gaan naar de waarheid.
De paus greep ook terug naar de spijtbetuiging die hij tijdens het Jubeljaar had uitgesproken en verwees naar de verdeeldheid en de wederzijdse veroordelingen. Nu is de tijd aangebroken om de eenheid te herstellen.


Als concrete stap naar die christelijke eenheid stelde de paus voor overeenstemming te bereiken over de gemeenschappelijke paasdatum, waardoor Pasen in oost en west voortaan op dezelfde datum kan gevierd worden.
 
 

 

Rorate Zoeken