Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Stichting Gave: minder asielzoekers, meer werk

Stichting Gave: minder asielzoekers, meer werk
HARDERWIJK (RKnieuws.net) - Het begon allemaal op een studentenkamertje in Utrecht: het missionaire werk onder asielzoekers van stichting Gave. CSFR-student Marten Visser was tien jaar geleden de eerste en enige directeur/werknemer. Nu werken voor Gave 34 mensen, onder wie elf fulltimers.
Op alle zeventig à tachtig resterende opvanglocaties voor asielzoekers een werkgroep namens de kerken starten: dat is één van doelen die stichting Gave (Gastvrijheid voor Asielzoekers door Vriendschap en Evangelisatie) zich stelt.

Directeur Marco Vermin zal het zaterdag op de toerustingsdag in Ermelo uitleggen, in het kader van het tienjarig jubileum.

Het waren tien jaar geleden alleen de grote kerken die zich om het lot van asielzoekers bekommerden (diaconale steun, kerkasiel). De kerken uit de gereformeerde gezindte en evangelische groepen deden vrijwel niets. Om in deze leemte te voorzien werd stichting Gave opgericht, schetst pr-man Rien Bregman. De drijfveer was en is nog steeds dezelfde: de kans grijpen om de vluchteling de liefde van Christus voor te houden. Niet dat dienstbetoon onbelangrijk is. "Maar we willen de kerken vooral leren met geloofsogen naar deze medemensen te kijken", aldus Bregman in gesprek met het Nederlands Dagblad.
 
 

 

Rorate Zoeken