Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Franciscanen belangrijke rol tijdens interreligieuze gebedsdag Assisi

Franciscanen belangrijke rol tijdens interreligieuze gebedsdag Assisi
ASSISI (KerkNet/VID/CNS) - De zusters franciscanessen, de conventuelen, de minderbroeders en de clarissen zullen een belangrijke rol spelen bij de wereldgebedsdag van religieuze leiders uit de hele wereld in Assisi waartoe door paus Johannes Paulus II is opgeroepen.

Volgens Vidimus Dominum er die dag 's morgens en 's middags gebeden worden op de Piazza San Francesco, vlak voor de benedenkerk van de Franciscusbasiliek. De conventuelen zullen de paus en de belangrijke religieuze leiders ontvangen.

Op vraag van de paus worden ook twee momenten ingelast voor de mannelijke en de vrouwelijke religieuzen. Hijzelf zal het klooster van de heilige Clara bezoeken en er met de 45 zusters van de gemeenschap bidden. Daarna gaat hij naar de Santa Maria degli Angeli om er de minderbroeders te begroeten.

Opvallend is het feit dat de verplaatsing van en naar het Vaticaan met de trein wordt gemaakt. Het treinstel vertrekt 's ochtends vroeg vanuit het poststation van het Vaticaan, met aan boord de gasten die door de paus voor de wereldgebedsdag werden uitgenodigd. Dat zijn niet alleen christelijke, joodse en islamitische leiders, maar ook vertegenwoordigers van verschillende andere godsdiensten.

Het volledige programma van de wereldvredesdag werd afgelopen week bekend gemaakt:

8.30 u.
De paus en religieuze leiders die door hem werden uitgenodigd, reizen om 8.30 uur af vanuit het station van het Vaticaan naar het station van Santa Maria in Assisi. Daar worden ze verwelkomd door een vertegenwoordiger van de Italiaanse regering, de bisschop van Asisisi-Nocera, de prefect van Perugia en de burgemeester van Assisi. Daarna begeeft het gezelschap zich naar het plein aan de benedenbasiliek van Asisisi.

11.00 u.
Vanaf 11 uur getuigen de vertegenwoordigers van de verschillende godsdiensten op dat plein over de wereldvrede. De voorzitter van de Commissie Rechtvaardigheid en Vrede, Francois Xavier Nguyen Van Thuan bijt de spits af. Daarna volgens getuigenissen van de vertegenwoordigers van de orthodoxe, de anglicaanse en de protestantse Kerken, van de hindoes, de traditionele Afrikaanse godsdiensten, het boeddhisme, het hindoeïsme, het jodendom en de islam. Tenslotte zal ook de paus zelf een toespraak houden.

12.00 u.
Daarna, om 12 uur, verspreiden de religieuze leiders zich over Asisisi en om 12.30 uur wordt er op verschillende locaties in de stad gebeden voor de wereldvrede. Eén uur later is er een gemeenschappelijke maaltijd in het franciscanenklooster in Assisi.

15.30 u.
Omstreeks 15.30 uur komen de religieuze leiders opnieuw samen op het plein aan de benedenbasiliek. Na de verwelkoming door kardinaal Francis Arinze zullen de religieuze leiders er twee symbolische handelingen stellen: de paus, en na hem de andere religieuze leiders, zullen een lamp van de kandelaar aansteken. Daarna wensen de religieuze leiders elkaar de vrede. De plechtigheid eindigt omstreeks 16.30 uur.

De tijd die nog rest voor de terugkeer naar het Vaticaan zal door de paus gebruikt worden voor een privé-bezoek aan twee kloosters, waaronder het klooster van de H. Klara.

17.30 u.
Om 17.30 uur heeft er nog een korte slotplechtigheid plaats aan het station van Assisi - waar ze door de bisschop en de burgemeester van Assisi worden uitgewuifd - en daarna keren de religieuze leiders terug naar het Vaticaan.

 
 

 

Rorate Zoeken