Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Geen druk uitgeoefend bij overplaatsing pastoor

Geen druk uitgeoefend bij overplaatsing pastoor
MAASMECHELEN (RKnieuws.net) - Pastoor Servaas Geelen van Maasmechelen leest in de weekendvieringen in de kerk van Eisden-Tuinwijk een brief voor naar aanleiding van de commotie die ontstaan is na het aankondigen van het vertrek van pastoor Jan Braeken.
De deken zal zich namens het bisdom, namens de pastoor en zichzelf tot de gelovigen richten. "Namens de pastoor wil ik de tolk zijn om in zijn naam vooral zijn dankbaarheid uit te spreken voor de vele blijken van sympathie die hij de laatste dagen heeft mogen ondervinden. Jan, uw pastoor, is heel sterk onder de indruk van de grote betrokkenheid die is onstaan sinds het bericht van zijn nieuwe benoeming in de federatie Koersel. Tegelijk wil Jan U laten weten dat hij zijn nieuwe benoeming in Koersel in samenspraak met onze bisschop en uit vrije wil heeft aangenomen. Er is werkelijk geen druk op hem uitgeoefend".

"Met veel begrip en waardering voor alles wat er de laatste weken werd ondernomen mag ik als deken, namens Jan en mezelf, u vragen niet verder aan te dringen bij het bisdom om zijn benoeming ongedaan te maken".

Met de nieuwe benoeming van pastoor Jan Braeken in Koersel wil het bisdom Hasselt ook de priesterlijke aanwezigheid in de f´ederatie Koersel verzekeren na de oppensioenstelling van de huidige pastoor aldaar. In de federatie Koersel zal pastoor Jan bijgestaan worden door één meewerkend priester. In de federatie Eisden zijn er momenteel drie pastoors en een meewerkend priester. (tb)
 
 

 

Rorate Zoeken