Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Gereformeerde Bond doet appèl niet te scheuren

Gereformeerde Bond doet appèl niet te scheuren
APELDOORN (reli-update.nl) - In een brief aan diverse gemeenschappen roept het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond op "niet te breken met onze kerk, waar deze zich voortzet in het bredere verband van de Protestantse Kerk".

"Het is Christus Zelf Die door de apostel Paulus ons leert dat verdeeldheid en twist behoren bij de vleselijke werken, die in het midden van de gemeente geen enkel bestaansrecht hebben", aldus de brief. Het hoofdbestuur stelt dat dwars door de geschiedenis van de kerk, "vol van gebrokenheid en verval", God haar draagt. "Hij roept ons steeds weer op tot gehoorzaamheid aan Hem, tot een leven bij Zijn geboden. Zo alleen heeft de kerk toekomst, ook de Protestantse Kerk in Nederland. Daarom begeren wij zo onze plaats in te nemen, nu de Heere ons daar gebracht heeft om Zijn Naam te belijden. Te midden van allerlei stemmen die ook in de kerk klinken, hebben wij te getuigen van het alleenrecht van Christus."
 
 

 

Rorate Zoeken