Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Mgr. Vangheluwe: "De kerk maakt het moeilijk om christen te zijn"

BRUGGE (RKnieuws.net) - De Kerk maakt het moeilijk om christen te zijn. Die bedenking krijg ik geregeld voor de voeten geworpen. „Ik wil wel geloven, ik ben ook gelovig, maar met de Kerk kan ik niet overweg. Christen ja, Kerk neen." Ik heb daar wel oren naar. Sommige houdingen en uitspraken van de Kerk roepen weerstand op. Het gezag is er sterk gecentraliseerd en de moraal rond seksualiteit, huwelijk en gezin botst met het moderne aanvoelen. Administratieve regels lijken soms belangrijker dan het leven. Er zijn nog wel meer frustraties, stelt Mgr. Vangheluwe, bisschop van Brugge.

Toch is er veel reden om blij te zijn met de Kerk. „Zonder de Kerk zou ik geen christen zijn", getuigde iemand. Ik denk dat dat waar is voor velen. Het hangt natuurlijk af van wat we onder Kerk verstaan. We kunnen de Kerk begrijpen als instelling en structuur; daar zijn scherpe kanten aan. Maar dan blijven we staan bij de buitenkant en de onvermijdelijke aspecten van een grote organisatie. Binnen dit raamwerk gebeuren echter wonderen van dienstbaarheid en spirituele diepte.

Om te verstaan wat de Kerk is en waarvoor ze er is, moeten we beginnen bij God. Bij God die op zoek is naar de mens en met ons het leven wil delen. Van God uit gezien is de Kerk de gemeenschap van mensen, geroepen en verzameld door Hem zelf. Ze is het volk waarmee Hij Zijn verbond sluit. Wat God van plan is ooit te realiseren met alle mensen, dat doet Hij nu al, in alle broosheid en onmacht, met die gemeenschap.

De Kerk is de plaats waar de verbondenheid van God met Zijn volk uitdrukkelijk ter sprake wordt gebracht en gevierd. In de liturgie spreekt de priester ons aan met „Zusters en broeders". Misschien ken ik de mensen niet die naast mij of voor mij zitten, maar ik hoor erbij. Zoals men ook in een familie telkens weer samenkomt bij verschillende gelegenheden, vieren we in de Kerk in dagen van vreugde en verdriet . We eren God en geven er uiting van onze dankbaarheid om Zijn liefde en trouw.

Geloven is geen louter individuele zaak. Het is niet iets dat ik alleen maar beleef in het diepste van mijn hart. Ik treed toe tot een gemeenschap die bezorgd is om het lot van hen die in nood zijn, vooral de armen. Ik neem verantwoordelijkheid op voor mijn broeders en zusters. Zo is de Kerk volk van God: door te luisteren naar Zijn woord, door het verbond te vieren en te leven in broederlijke solidariteit.

Zo bezien is de Kerk als gemeenschap van gelovigen de voorzetting van Jezus´ zending. Jezus zendt Zijn geest om Zijn werk te voltooien. Als we in de eucharistie te communie gaan, ontvangen we niet alleen het Lichaam van Christus, maar we worden het ook. De Kerk is het Lichaam van Christus waarvan Hij het hoofd is. Hij bezielt Zijn volk. Wij zijn het niet die bevrijding brengen, maar Christus in en door ons.

De veertigdagentijd in dit jaar van de verkondiging kan ons vasten ankeren in dit geheim van Christus en Zijn Kerk. Het palmtakje dat we in de Kerk ontvangen en dat we aan het kruisbeeld in onze woonkamer hechten kan er symbool van zijn. Als christenen gaan we op naar Pasen om met heel de kerkgemeenschap te gedenken en te vieren dat Christus de dood heeft overwonnen, een overwinning die ook nu realiteit is. (tb)


 
 

 

Rorate Zoeken