Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Katholieke Vereniging voor Gehandicapten formuleert eisen

Katholieke Vereniging voor Gehandicapten formuleert eisen
BRUSSEL (RKnieuws.net) -- De Katholieke Vereniging Gehandicapten (KVG) vraagt samen met de andere organisaties van het ‘Platform Gehandicaptenzorg’ dat het akkoord met de gehandicaptensector stipt wordt nageleefd. De oproep komt na de reeks onheilspellende berichten over de nefaste gevolgen van het uitblijven van subsidies voor de sector. De Vlaamse regering probeert duidelijk te maken dat er een structurele regeling wordt getroffen voor de toekomst om achterstallige afrekeningen weg te werken. Maar volgens het ‘Platform Gehandicaptenzorg’ is dat niet het geval.


De Vlaamse regering beweert bij hoog en bij laag dat het princiepsakkoord met de sector wel degelijk wordt nageleefd. De subsidies aan de voorzieningen bestaan uit twee delen. De instellingen ontvangen maandelijkse voorschotten om de lonen van het personeel te betalen en enkele jaren later een afrekening van hun jaarlijkse subsidie.

De voorbije jaren was er een grote achterstand ontstaan in het afrekenen van die dossiers. In totaal heeft de overheid 100 miljoen euro achterstallen, waarop geen interestlast wordt betaald. Een voorziening moet gemiddeld 900 dagen wachten op haar afrekening.

In het princiepsakkoord erkent de regering dat die achterstand moet worden ingelopen binnen een ‘redelijke’ termijn.

Met de begrotingscontrole voorzag de overheid 20 miljoen euro extra. Zo wilde ze aantonen dat de achterstand in het afrekenen van dossiers zal teruggebracht worden tot de termijn die het Rekenhof heeft aanbevolen: “Maar ze kan dit maar doen door de voorschotten aan de voorzieningen te verminderen. Ze geeft op één plaats en neemt het op een andere plaats weer terug om het financiële plaatje te doen kloppen. Om de jaarlijkse subsidies af te rekenen wordt er beknibbeld op de voorschotten (…) De bedoeling is dat voorzieningen sneller dan vroeger hun afrekening krijgen, maar het effect is dat ze meer moeten voorschieten. Daardoor stijgt de interestlast, met andere woorden: een achteruitgang. Dat kan niet de bedoeling zijn!”

De Katholieke Vereniging Gehandicapten, FOVIG, Inclusie Vlaanderen, Opvang Tekort, de Vlaamse Federatie van Gehandicapten en de Vlaamse Vereniging Autisme, die samen het ‘Platform Gehandicaptenzorg’ vormen, de vakbonden ACLVB - BBTK - LBC-NVK en de werkgeverskoepels Pluralistisch Platform Gehandicaptenzorg en het Vlaams Welzijnsverbond vragen de volledige uitvoering van het princiepsakkoord, een deugdelijk bestuur en een uitbetaling tegen het einde van het tweede jaar dat volgt op het betrokken dienstjaar met verwijlinteresten indien de overheid deze termijn niet nakomt, zonder dat aan de voorschotten wordt geraakt.
Volgens de organisaties moet dat ook in een wettekst worden gegoten: “Dat is niets meer dan wat de letter en de geest van het princiepsakkoord stelt. Dàt is waarover de sector de voorbije maanden heeft onderhandeld! De 20 miljoen euro als ‘one shot’-operatie volstaat niet.” (tb)


 
 

 

Rorate Zoeken