Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Vanaf woensdag grootscheepse publiciteitscampagne voor evangelie

Vanaf woensdag grootscheepse publiciteitscampagne voor evangelie
BRUSSEL, LUIK (RKnieuws.net) - Vanaf woensdag sieren niet-alledaagse affiches de grote publiciteitsborden in Brussel en Wallonië. Het gaat om een originele campagne van de Sint-Paulusstichting die de voorbijgangers confronteert met een ongewone vraag: "Waarom niet het evangelie?" De campagne heeft een dubbele doelstelling: het evangelie zijn plaats terugbezorgen in de stad en jongeren op zoek naar zingeving de oriëntatiepunten van het evangelie aanreiken.
De affiche in kwestie toont twee kinderen met bovenaan de tekst: "Zij zullen nood hebben aan houvast!"; onderaan staat het voorstel in vraagvorm: "Waarom niet het evangelie?".

De "reclamecampagne" is een initiatief van de Sint-Paulusstichting, een groepering van geengageerde christenen. Bedoeling is "christenen en niet-christenen direct met het evangelie aanspreken en de jongeren op weg helpen de evangelische boodschap te ontdekken."

Het project verloopt in twee fasen: de ene mikt op de directe omgeving van kinderen en adolescenten, de andere op jongeren tussen 15 en 25 jaar.

"Ons doel is niet allereerst de jongeren naar de kerk te laten terugkeren", preciseert Xavier Cornet, directeur van de stichting. "Wel hen een buitengewone tekst leren kennen: het evangelie." De Sint-Paulusstichting heeft de campagne opgezet na overleg met enkele professionelen uit de communicatie. Ze is bedacht door leken met als hoofddoel het evangelie opnieuw actueler te maken en kan rekenen op de enthousiaste steun van verantwoordelijken binnen de Belgische Kerk. In 2001 had de stichting al eens publiciteit gemaakt in Het Belang van Limburg voor Christophoon, de pastorale telefoondienst van het bisdom Hasselt.

Aan de publiciteitscampagne die woensdag van start gaat, werkt de stichting al sinds oktober 2003. Het eerste deel van de campagne "Waarom niet het evangelie?" start morgen woensdag. Veertien dagen lang -van 10 tot 24 maart in Walloni‰ en van 24 maart tot 7 april in Brussel - zullen de 20 vierkante meter grote affiches zowat overal in Franstalig Belgi‰ te zien zijn. "We willen een zo breed mogelijk publiek aanspreken, met een voorkeur voor de ouders, grootouders en opvoeders, over de oriëntatiepunten die onze kinderen zullen nodig hebben bij het volwassen worden. Wij willen hen het evangelie voorstellen als benaderingspiste", aldus nog Xavier Cornet. Een manier om te bewijzen dat "het evangelie best nog wel aanwezig is in de stad".

"Waarom niet het evangelie?" wordt hernomen in de tweede helft van oktober 2004. De tweede fase van de campagne zal zich dan richten op jongeren tussen 15 en 25 jaar. Zij zullen worden uitgenodigd om een speciaal voor de gelegenheid operationeel gemaakte internetsite te bezoeken. (tb)
 
 

 

Rorate Zoeken