Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Kardinaal Ratzinger verwacht zware tijden voor de Kerk

Kardinaal Ratzinger verwacht zware tijden voor de Kerk
BRUSSEL (KerkNet/KIPA) - Volgens de Duitse curiekardinaal en prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer Joseph Ratzinger wacht de katholieke Kerk nog een aantal zware en ingrijpende crisissen. Ratzinger voorspelt een terugkeer naar de tijd waarin de Kerk met "beproevingen, lijden en vervolging" te kampen had.
Hij verklaarde dat in een gesprek met de Italiaanse krant 'Il Tempo'. Ratzinger voorspelt een terugkeer naar de tijd waarin de Kerk met "beproevingen, lijden en vervolging" te kampen had. Toch is hij ervan overtuigd dat de katholieke Kerk elke crisis zal overleven, misschien in afgeslankte vorm.

Volgens kardinaal Ratzinger is "de doofheid voor de stem van God" momenteel de zwaarste dwaling waarmee we in onze tijd geconfronteerd worden. Daarnaast verwees hij naar het ongeloof (agnosticisme) en de bekoring om Christus louter tot een menselijke persoon te reduceren. Ratzinger noemt het een wonder dat er ondanks 'de versplinterde en donkere wereld' waarin we leven nog steeds miljoenen mensen blijven geloven.

De kardinaal liet zich bijzonder kritisch uit over de uitvoering van de besluiten van het Tweede Vaticaans Concilie: "Na het concilie hebben zich vele misvattingen voorgedaan."

Ratzinger vindt ook dat veel priesters hun verankering in de gemeenschap van Christus verloren hebben. "De mens moet er nu over nadenken hoe hij enerzijds open voor de wereld en solidair kan zijn met zijn tijdgenoten en anderzijds in diepe gemeenschap met Christus kan leven." Ten slotte veegde hij de kritiek op het document "Dominus Iesus", over de relaties met de andere godsdiensten, resoluut van tafel. (RV)
 
 

 

Rorate Zoeken