Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Hoge pauselijke onderscheiding voor Johan Thissen uit Venlo

Hoge pauselijke onderscheiding voor Johan Thissen uit Venlo
VENLO (RKnieuws.net/Persdienst Bisdom Roermond) - De heer J. (Johan) Thissen uit Venlo heeft zondag 25 januari 2004 een hoge pauselijke onderscheiding ontvangen. Hij werd benoemd tot ridder in de orde van Sint Sylvester. Thissen kreeg de onderscheiding vanwege zijn jarenlange inzet voor kerkelijke en maatschappelijke organisaties.
De 67-jarige Thissen is acht jaar penningmeester geweest van het kerkbestuur van de parochie Sint Martinus in Venlo. In deze periode werden zowel het interieur alsook het exterieur van de monumentale dekenale St. Martinuskerk gerestaureerd, hetgeen voor de heer Thissen extra veel werk met zich meebracht, waaronder het afsluiten van contracten en het verwerven van stedelijke, provinciale en landelijke subsidies.

Monumentale Venlose Minderbroederskerk

Uit hoofde van zijn functie droeg hij tevens zorg voor de juridische aangelegenheden van de parochie, die in deze periode zeer intensief waren, en was hij medeverantwoordelijk voor de eveneens monumentale Venlose Minderbroederskerk en kapel van O.L.V. van Genooij. Daarnaast speelde hij een belangrijke rol bij de fusie van de dekenaten Venlo en Tegelen en is hij sinds vele jaren financieel adviseur van de abt van de in Tegelen gelegen trappistenabdij Uelingsheide. Ook is hij bestuurslid van de Broederschap O.L.V. Ingendael.

Beroepsmatig was Thissen directeur van de ING-bank, eerst in Weert en later in Venlo. In het bankwezen is hij momenteel nog lid van verschillende raden en verenigingen. Daarnaast was hij op maatschappelijk vlak vele jaren president van een harmonie in Weert en adviseur en lid van diverse schoolbesturen in Venlo. Tevens was en is hij lid van enkele serviceclubs die zich inzetten voor de noden van kinderen in eigen land en in de Derde Wereld.

Orde van Sint Sylvester

De onderscheiding Orde van Sint Sylvester is een hoge pauselijke onderscheiding, die in het bisdom slechts enkele malen per jaar wordt uitgereikt. De orde is in 1841 ingesteld door paus Gregorius XVI en kent drie klassen: Groot-Kruis, Commandeur en Ridder. De orde is vooral gecreëerd om leken te eren die actief zijn in het apostolaat/verkondiging.

De versierselen, behorend bij de onderscheiding, werden uitgereikt door deken Franssen van Venlo na afloop van de H. Mis in de dekenale Sint Martinuskerk te Venlo.
 
 

 

Rorate Zoeken