Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Pax Christi pleit voor actieve vredesopbouw in regio Grote Meren

Pax Christi pleit voor actieve vredesopbouw in regio Grote Meren
BRUSSEL (RKnieuws.net) - De internationale vredesbeweging Pax Christi wil dat er eindelijk werk wordt gemaakt van actieve vredesopbouw in de regio van de Grote Meren.

De streek van de Grote Meren, ging de voorbije jaren gebukt onder burgeroorlogen en genocide. In dit kader organiseerde de vredesbeweging van 29 oktober tot 4 november een regionale consultatie van het "Réseau Pax Christi Grands Lacs" in de Congolese hoofdstad Kinshasa. Het regionale netwerk verenigt alle leden van Pax Christi in het Gebied van de Grote Meren (DR Congo, Rwanda en Burundi). De bijeenkomst werd geleid door Mgr. Monsengwo, aartsbisschop van Kisangani en vice-president van Pax Christi International. De Rwandese delegatie moest helaas verstek laten gaan omdat haar de toegang ontzegd werd tot het Congolese grondgebied. Delegaties uit Congo en Burundi namen wel aan de consultatie deel.

Het Gebied van de Grote Meren wordt al jarenlang geteisterd door een oorlog waarbij al miljoenen doden zijn gevallen en vele miljoenen anderen ontheemd zijn geraakt. Onlangs ging in Congo een vredesproces van start met een nieuwe regering van nationale eenheid, waarin alle rebellenbewegingen, de regering van Kinshasa, de niet-gewapende oppositie en het maatschappelijke middenveld vertegenwoordigd zijn. In Burundi is een vergelijkbaar vredesproces gestart, waarbij alle partijen, op één na, zich hebben aangesloten.

Tijdens een reeks van bijeenkomsten maakte Pax Christi met haar partners een analyse van de historische context van de conflicten. Daarbij was er heel wat aandacht voor de onderliggende oorzaken, zoals het gebrek aan democratie, de onverantwoordelijkheid van de leidende politieke klasse, het gebrek aan respect voor gesloten akkoorden en het internationale recht, de straffeloosheid, de afwezigheid van geregelde legers, de proliferatie van kleine wapens en de armoede en overbevolking.

Pax Christi formuleert een viertal mogelijke routes die elk op hun beurt kunnen bijdragen tot een oplossing van de huidige situatie:
- Regionale integratie: de processen van verzoening zijn in de drie landen onderling sterk verbonden. Een duurzame oplossing van het conflict moet regionale samenwerking inhouden.
- Versterking van een geloofwaardige rechtsstaat, waarbij een hervorming van het justitiële apparaat meer dan ooit noodzakelijk is. De installatie van geloofwaardige Waarheids- en Verzoeningscommissies. Voor oorlogsmisdaden, genocide en misdaden tegen de menselijkheid wordt gepleit voor de oprichting van een afzonderlijk Tribunaal voor het gehele Gebied van de Grote Meren.
- De noodzaak van regionale samenwerking van geregelde en gedisciplineerde legers die de bevolking effectief beschermen. Dat moet gekoppeld zijn aan de strijd tegen de verspreiding van kleine wapens.
- Versterking van het maatschappelijk middenveld.

Op basis van die bevindingen formuleren de leden van Pax Christi in het Gebied van de Grote Meren en de diverse Europese secties van Pax Christi die in de regio betrokken zijn, enkele aanbevelingen. Ze pleiten voor de democratisering van het openbaar bestuur, het respecteren van gesloten overeenkomsten, respect voor de soevereiniteit van elke staat, mechanismen van regionale samenwerking, persvrijheid en vrije meningsuiting en de depolitisering van justitie, leger en overheidsstructuren.

De internationale gemeenschap wordt opgeroepen om de processen van nationale vredesopbouw in elk land intensiever te begeleiden en het proces van de normalisatie van de relaties tussen de drie landen te versterken. Daarnaast moet ze onder meer ook bijdragen tot de ondersteuning en versterking van de Vredesmissie van de Verenigde Naties in Congo (Monuc) en de Afrikaanse vredesmacht in Burundi, de demobilisatie en reintegratie van kindsoldaten, programma´s ter bestrijding van grensoverschrijdende handel in kleine wapens, de bestrijding van handel in diamanten, goud, coltan en andere grondstoffen en de begeleiding van waarheids- en verzoeningscommissies.

Het maatschappelijk middenveld wordt opgeroepen om de overgang naar een representatieve democratie te versterken, grensoverschijdend samen te werken aan verzoening, duurzame oplossingen te zoeken voor veiligheid op lokaal niveau en zelf het voorbeeld te geven van goed bestuur en democratie. (tb)


 
 

 

Rorate Zoeken