Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Onenigheid over "voorrangsregels"

VATICAAN (KerkNet/Zenit) - Wat heeft voorrang: de plaatselijke kerk of de universele kerk? Over dat belangrijke onderwerp zijn de toptheologen en kardinalen Joseph Ratzinger en Walter Kasper het al een tijd niet eens.
De Amerikaanse kardinaal Dulles mengt zich in het debat tussen kardinaal Joseph Ratzinger en kardinaal Walter Kasper. De Duitse kardinaal Walter Kasper publiceerde onlangs een artikel in het gezaghebbende jezuïetentijdschrift America. Daarin verdedigt hij de stelling dat de diocesane of plaatselijke Kerk voorrang moet krijgen op de universele Kerk. Ratzinger van zijn kant stelt dat de universele Kerk historisch én ontologisch voorrang heeft op de plaatselijke Kerk.

Volgens Zenit gaat het hierbij niet om een puur academisch debat, maar minstens evenzeer over het gezag van de plaatselijke bisschop en de manier waarop hij de door Rome uitgevaardigde normen in de praktijk moet brengen.

Onbehagen

Dulles neemt het debat op in een bijdrage in het Amerikaanse “Inside the Vatican”. Daarin vraagt hij begrip voor het onbehagen van kardinaal Kasper in het pausschap en in de Romeinse curie: “Toen hij bisschop was, ervoer hij dat veel van de richtlijnen die afkomstig waren uit Rome door de priesters en gelovigen van zijn bisdom slecht onthaald werden en dat zij er vaak ook geen rekening mee hielden”. Kasper vraagt daarom dat de bisschoppen bepaalde regels mogen aanpassen aan hun plaatselijke situatie.

Voor Ratzinger is de universele Kerk echter niet het resultaat van een plaatselijke gemeenschap, maar staat ze voor het hemelse Jeruzalem dat door Paulus omschreven wordt als “onze moeder” (Gal 4,26). Voor hem is niet enkel de universele Kerk maar ook de concrete historische Kerk in de heilsgeschiedenis ingeschakeld.

Ratzinger: de universele kerk heeft voorrang

“De ontologische prioriteit van de universele Kerk lijkt mij een evidentie, omdat het concept zelf van een plaatselijke kerk een universele kerk veronderstelt waartoe ze behoort, terwijl het concept van een universele kerk niet noodzakelijk veronderstelt dat er onderscheiden plaatselijke kerken zijn”, schrijft kardinaal Dulles.

Kasper: de plaatselijke kerk heeft voorrang

Kasper van zijn kant verwijt Ratzinger dat hij een Platoonse redenering maakt: vertrekken van universele begrippen en het universele niet zien als een eenvoudige abstractie van de concrete en particuliere realiteit. Kasper: “Ik geloof wel dat Ratzinger een zekere affiniteit heeft met het christelijk platonisme, maar in het actuele debat gebruikt hij de argumenten van de Schrift en de traditie en niét die van de filosofie van Plato. Hij bevestigt duidelijk dat de universele Kerk, gedreven door de Heilige Geest, hier op aarde bestaat in een bepaalde historische context”.

Dulles: middenpositie

Dulles verwijst tenslotte naar de dogmatische constitutie van Vaticanum II “Lumen Gentium” en stelt dat Kasper terecht poneert dat de bisschop zijn taak om te besturen rechtstreeks van Christus ontvangt: “Maar hij vergeet wel erbij te zeggen dat de bisschop onmogelijk een bepaald bisdom kan besturen als hij daarvoor niet eerst kerkjuridisch benoemd werd door en hiërarchisch verbonden is met het college van bisschoppen en zijn chef, de bisschop van Rome”.

Volgens kardinaal Dulles draait het hele debat er vooral om of de plaatselijke Kerken op basis van hun eigen autoriteit oplossingen mogen bedenken voor specifieke problemen: “Kasper, die zeker geen extremist is, zal er ongetwijfeld mee instemmen dat de katholieke Kerk erover moet waken dat ze niet uiteenvalt in een geliberaliseerde federatie van lokale en nationale Kerken (...) In deze tijden van globalisering en inculturatie is het belangrijker dan ooit dat er een sterk bestuur is dat de eenheid onder alle plaatselijke Kerken bewaart op het vlak van het geloof, de moraal en de cultus”.
 
 

 

Rorate Zoeken