Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

"Onvoldoende" voor EU-conventie

BRUSSEL (KerkNet/SIR) - "Enkele passen in de goede richting, maar onvoldoende." Zo omschrijft de voorzitter van de pauselijke Administratie van het Patrimonium van de Heillige Stoel, Mgr. Attilo Nicora, het nieuwe ontwerp van de Europese Conventie.
Mgr. Nicora toonde zich tevreden omdat juridische status van de godsdiensten in Europa erkend wordt, maar wees er ook op dat de meeste garanties daarover in het voorwoord staan van de conventie en dus geen enkele bindende kracht hebben. In vergelijking met het Verdrag van Amsterdam is de grootste vooruitgang de erkenning van de juridische status van de godsdiensten in de verschillende Europese landen.
 
 

 

Rorate Zoeken