Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Paus en Patriarch bezorgd over achteruitgang milieu

Paus en Patriarch bezorgd over achteruitgang milieu
BRUSSEL (KerkNet) - Paus Johannes Paulus II en de oecumenische patriarch Bartholomeus van Constantinopel hebben gisteren simultaan, maar op verschillende plaatsen, de 'Verklaring van Venetië' ondertekend. Bij die gelegenheid stelden beide kerkleiders dat het voor de mensheid van vandaag nog niet te laat is om de planeet te redden voor de toekomst van onze kinderen.
De oproep kadert in de geest van het Conciliaire Proces voor Vrede, Gerechtheid en Beheer van de Schepping en roept op tot een betere bescherming van de zee en het milieu.

De paus ondertekende het document in zijn bibliotheek, de oecumenische patriarch plaatste zijn handtekening in het Dogenpaleis in Venetië.

De plechtige ondertekening bekroonde een zesdaagse milieuconferentie over de Adriatische Zee, die op initiatief van de "groene patriarch" Bartholomeus georganiseerd werd en waarvan de meeste sessies op een schip op de Adriatische Zee plaats vonden. Een 250-tal deelnemers woonde de bijeenkomst bij.

De orthodoxe en katholieke kerkleiders spraken hun bekommernis uit over de negatieve gevolgen van de achteruitgang van de kwaliteit van water, lucht en aarde, als gevolg van de economische en technologische vooruitgang die geen rekening houdt met zijn grenzen.

De verklaring benadrukt dat we verantwoordelijk zijn voor de consequenties van onze handelingen. De paus en de oecumenische patriarch onderschrijven zes engagementen:

- eerst en vooral denken aan de komende generaties
- rekening houden met de natuurwet, die aanwezig is elke menselijke cultuur
- wetenschap en technologie op een constructieve wijze aanwenden en erkennen dat bij de evaluatie van wetenschappelijke ontdekkingen de mens steeds centraal moet staan
- openstaan voor oproepen tot solidariteit
- erkennen de verschillende positie en verantwoordelijkheid van godsdiensten, regeringen en instellingen
- bijdragen tot een vreedzame dialoog om de meningsverschillen tussen mensen met een verschillende visie op de milieuproblematiek op te lossen

Paus en patriarch roepen iedereen op tot een authentieke bekering tot Christus en wijzen erop dat de wereld een geschenk is van God aan de mens, die belast is met het beheer van de aarde. Daarbij moeten altijd de menselijke persoon en zijn onvervreemdbare waardigheid centraal staan.

Deze "milieu-ethiek" heeft ook nood aan een nieuwe benadering en een nieuwe cultuur van het milieu, waarin de mens centraal staat en die steunt op de principes van solidariteit, rechtvaardigheid, sociale verantwoordelijkheid ten einde een "echte cultuur van het leven" te bevorderen.

In de slotpassage van de verklaring schrijven de kerkleiders: "God heeft de wereld niet opgegeven en Hij wil dat zijn plan om de oorspronkelijke harmonie van de schepping te herstellen door onze samenwerking gerealiseerd wordt".

Voor de ondertekening van de "Verklaring van de Venetië" had de oecumenische patriarch ook al een ontmoeting gehad met de katholieke patriarch van Venetië, Mgr. Angelo Scola. En 's morgens had hij in de beroemde Sant'Apollinarebasiliek van Ravenna de eucharistie gecelebreerd. Dat gebeurde voor het eerst sinds het Oosterse Schisma van 1054.

De paus sprak van een historische gebeurtenis, waarmee een nieuwe stap gezet werd op weg naar de volle eenheid tussen de katholieke en de orthodoxe kerk.
 
 

 

Rorate Zoeken