Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Kruis Wereldjongerendagen naar rampplek Twin Towers

Kruis Wereldjongerendagen naar rampplek Twin Towers
TORONTO (KerkNet/Zenit) - Op 24 februari van dit jaar wordt het kruis van de Wereldjongerendagen naar de ruïnes van de Twintowers van het WTC in New York gebracht. Dat nieuws is bekend gemaakt door het voorbereidende comité van de Wereldjongerendagen na zijn bijeenkomst in Toronto.

Het kruis van de wereldjongerendagen maakt - zoals de traditie dat wil - in de maanden die aan de Wereldjongerendagen vooraf gaan een rondreis langs de bisdommen van het organiserende land en de omringende landen. Zo legde het kruis in totaal al 20.000 kilometer af om tweehonderd verschillende steden aan te doen. Het kan er telkens rekenen op ruime belangstelling van de jongeren.

In Canada zelf zorgde het volgens pater Rosica, de voorzitter van het organiserende comité, de voorbije maanden ook voor enige toenadering tussen de Franssprekende (Québec) en de Engelssprekende Canadese katholieke jongeren. "Velen gaan het bekijken uit louter nieuwsgierigheid, maar telkens blijkt dat het toch allemaal wel iets doet(...) Ik heb bisschoppen zien wenen, omdat de energie van het kruis ons allen overstijgt. Wij Canadezen zijn misschien te rationeel. De dwaasheid van het kruis, met zijn redelijke irrationaliteit, doet ons goed. Het schudt ons door elkaar".

 
 

 

Rorate Zoeken