Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Kardinaal Ratzinger wil nieuwe hervorming van de liturgie

Kardinaal Ratzinger wil nieuwe hervorming van de liturgie
BRUSSEL (KerkNet/LaCroix) - Volgens de Duitse kardinaal Ratzinger, prefect van de Congregatie van de Geloofsleer, is de katholieke Kerk opnieuw toe aan een hervorming van de liturgie.
De katholieke liturgie werd na het Tweede Vaticaans Concilie al eens grondig hervormd, maar Ratzinger verklaarde zaterdag aan Franse krant La Croix dat die hervormingen onvoldoende zijn.

Kardinaal Ratzinger, die over vier maanden 75 jaar oud wordt, publiceerde in november het boek "L'Esprit de la liturgie". "Het denkwerk van vijftig jaar", vertelt hij aan La Croix.

Ratzinger wil zich met het boek niet negatief opstellen ten aanzien van de manier waarop de liturgie tegenwoordig gevierd wordt, maar veeleer "de vreugde om de liturgie te vieren" uitdrukken.

Verbeteringen

Kardinaal Ratzinger uit in het boek kritiek op een aantal liturgische praktijken en suggereert ook verbeteringen. Hij stelt zich ook opvallend open op voor de inbreng van de nieuwe bewegingen en dringt aan op een "correctie van de tekortkomingen" van de hervorming van het Tweede Vaticaans Concilie. Volgens La Croix is het boek vooral een uitnodiging voor elke gelovige en gemeenschap om haar manier van vieren te herbekijken.

De moderne liturgie staat volgens Ratzinger te los van haar "kosmische dimensie" en te ver af van onze cultuur waarin het individu op de eerste plaats komt. Daardoor dreigen we een liturgie te scheppen die "overeenkomt met onze eigen ideeën en waarin de gemeenschap zelf aanwezig is: "Daardoor dreigt men voorbij te gaan aan de grootsheid van de Kerk en het verontrust me vooral dat een groep zo enkel nog zichzelf uitdrukt".

"Om mensen de liturgie beter te helpen vieren, moet men waarschuwen voor de bekoringen die de realisering ervan in de weg staan (..) Ons probleem vandaag is veeleer een verkeerd begrip, een verkeerd verstaan als gevolg van het verlangen naar creativiteit in de liturgie, dat op zijn beurt aangemoedigd wordt door de wil van gemeenschappen om zichzelf uit te drukken(..). Laten we ons bevrijden van onszelf en ons toevertrouwen aan een werkelijkheid die groter is".

Kardinaal Ratzinger benadrukt in het gesprek tenslotte dat "L'Esprit de la liturgie" niet mag beschouwd worden als een pleidooi voor een terugkeer naar de periode van voor het Tweede Vaticaans Concilie. Anderzijds kan men de liturgie ook niet elke dag aanpassen. "Elke generatie moet nagaan wat men kan verbeteren, maar ze moet trouw blijven aan de oorsprong en de echte geest van de liturgie".

 
 

 

Rorate Zoeken